Shabirin & Zakirin

Merupakan type dengan bangunan yang kecil, cocok untuk anda yang belum mempunyai anggota keluarga yang banyak. Walaupun demikian kedua type ini mempunyai luas tanah yang besar, sehingga sangat mudah ke depannya untuk membangun rumah lebih besar.

March 15, 2015

Leave a Reply